ความเข้าใจขั้นพื้นฐานก่อนการเลือกใช้วาล์วในแบบต่าง ๆ

 

วาล์ว คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำหนดการเดินทางของน้ำ ว่าจะให้น้ำไป หรือไม่ให้ไปนั่นเอง การทำงานของวาล์วที่สำคัญคือจะต้องสามารถขวางกั้นการรั่วของของเหลวระหว่างบ่าวาล์วกับลิ้นวาล์ว และการกันรั่วก้านวาล์วเพื่อป้องกันของไหลเล็ดลอดการกันรั่วจึงถือว่ามีความสำคัญมากในการเลือกใช้วาล์ว การกั้นการรั่วไหลระหว่างบ่าวาล์วกับลิ้นวาล์ว ความหยาบของพื้นผิวประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ ส่วนที่เป็นระลอกคลื่นที่เกิดจากการปรับแต่งด้วยเครื่องจักรโดยเปรียบเทียบจากแนวกว้างระหว่างยอดคลื่น และ ส่วนขรุขระเล็กที่ทาบอยู่บนลูกคลื่นซึ่งเป็นภาวะของพื้นผิววัสดุนั้น ๆ ซึ่งแม้แต่การแต่งผิวที่ละเอียดอ่อนที่สุดสภาพขรุขระก็ยังคงมีอยู่ ถ้าวัสดุที่ใช้ทำหน้าวาล์วมีค่าความเครียด(Yield)สูงพอ เส้นทางการรั่วจะถูกปิดกันด้วยการเปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุ่น(Elastic)บริเวณยอดคลื่นทำให้เกิดพื้นที่สัมผัสมากขึ้นจนสามารถปิดส่วนที่ขรุขระบนยอดคลื่นได้ สำหรับความขรุขระที่มีทิศทางตามแนวรัศมีเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกันการรั่ว

จำหน่าย sanitary valve วาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นโดยมาก เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมอาหารถูกบังคับให้ใช้เป็นงานสแตนเลสทั้งหมดและต้องเป็นสแตนเลสเกรดที่ใช้กับงานของกินเท่านั้นก็เพราะว่าจะไม่มีเชื้อโรคตกค้างอยู่ที่ตัวอุปกรณ์เนื่องจากผิววัสดุถูกดีไซน์มาให้เรียบ ผิวจะไม่มีรูเม็ดทรายอยู่ และมันยังถูกออกแบบมาให้มีการถอดประกอบถอดล้างง่ายด้วย วาล์วประเภทนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิของน้ำมันทอดกรอบได้เป็นอย่างดี