การให้ข้อเสนอแนะเรื่องแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน

fourpattana-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

บริษัทรับสร้างบ้านนับว่าได้รับความชื่นชอบจากผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เหตุเพราะสามารถหยุดปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นให้กับผู้ซื้อ บริษัทรับสร้างบ้านจะมีทีมงานสถาปนิก วิศวกร ที่ทำหน้าที่ในการดีไซน์และควบคุมการปลูกสร้าง มีทีมงานปลูกสร้างที่มีความเชี่ยวชาญสูง จึงทำให้ภารกิจมีมาตรฐานและสามารถตรวจได้ สามารถตอบสนองความปรารถนาของผู้บริโภคได้ ตั้งแต่วิธีการการดีไซน์จนกระทั่งการปลูกสร้างเสร็จ มีการแบ่งวิธีการการปฏิบัติงานออกมาเป็นงวดงานที่แน่นอน และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละงวด เจ้าบ้านก็มีสิทธ์ที่จะเข้าสำรวจความเรียบร้อย ก่อนที่จะทำงานในขั้นตอนถัดไป การจ่ายเงินค่าแรงก็เป็นไปตามงวดงานที่มีการสรุปไว้ เจ้าบ้านจึงสามารถตระเตรียมการเงินไว้ได้ล่วงหน้า มีการทำสัญญาว่าจ้างไว้แน่ชัด และมีการกำหนดวัสดุที่นำมาใช้ในการปลูกสร้างให้เจ้าบ้านได้รับรู้ไว้ก่อนด้วย การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน จึงทำให้เจ้าบ้านเชื่อมั่นไดัถึงคุณภาพของงานปลูกสร้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และไม่ต้องหวั่นใจเรื่องการทิ้งงาน เพราะมีสัญญาว่าจ้างกำกับไว้ชัดเจนและที่สำคัญคือ งบประมาณไม่มีบานปลาย เมื่อตกลงว่าจ้างไว้เท่าไหร่ก็คงอยู่เช่นนั้นจนบ้านเสร็จ

ความสะดวกและบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับจากบริษัทรับสร้างบ้าน นอกจากการงานที่มีมาตรฐานดังกล่าวแล้วก็คือ การบริการก่อนและหลังการขายได้แก่ การให้คำแนะนำเรื่องแบบแปลน การเลือกสรรใช้วัสดุ เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทแล้ว บริษัทก็จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าชั่วคราวแทนเจ้าบ้าน เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วบริษัทก็ยังจัดการขอเลขที่บ้าน ขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาถาวรให้