วิธีการเช่าโลงเย็นที่ออกแบบให้สวยงามและเหมาะกับการใช้งาน

%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

ในงานฌาปนกิจศพ งานหนึ่งทุกๆคนอยากทำให้ดีที่สุดเหตุเพราะเป็นงานสุดท้ายของคนที่เคารพรักและอาลัยอาวรณ์แต่จะทำยังไง ให้งานฌาปนกิจถูกต้องตามธรรมเนียมก็ขึ้นกับความเชื่อถือของ แต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ละกลุ่มชน ไปจนถึงแต่ละครอบครัว จะมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหน  การเช่าโลงเย็น คุณภาพดีและทันสมัย ในเรื่องการออกแบบโลงเย็นให้สวยงามและพอเหมาะกับการใช้งาน เพื่อรักษาโดยไม่ต้องอาศัยน้ำยาฟอร์มาลีน และช่วยลดปัญหามลภาวะทางกลิ่นลงได้อีกด้วย  การใช้วัสดุคุณภาพเยี่ยมมาประกอบโลงเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้ -2 องศาเซลเศียสตลอดเวลา ในการทำพิธีฌาปนกิจรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของศพอย่างเด็ดขาด ก็เพราะว่าอุณหภูมินี้เป็นการรักษาความสมบูรณ์ร่างของคนที่เรารักและอาลัย เสมือนท่านแค่หลับไหลไปแค่นั้นโดยสีผิวจะไม่คล้ำ ดูดีตลอด

เป็นไปตามความเชื่อถือสมัยโบราณถือการปฏิบัติกันมานาน ว่าถ้ามีการจากไปกับบุคคลที่เรารักและนับถือ ควรต้องเตรียมงานให้สมฐานะมากกว่าที่เคยอยู่เสียด้วยซ้ำไป จึงเป็นที่มาของการดูแลรักษาสภาพคนที่เราอาวรณ์เพื่อให้อยู่ได้หลายๆวัน ในแต่ละวันก็จะมีเจ้าภาพในแต่ละคืนขอจัดพิธีฌาปนกิจ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกเลย