การสร้างบ้านเจ้าของบ้านจำต้องมาสำรวจเพื่อเลือกบริษัทรับสร้างบ้านประกอบการตกลงใจ

บ้านน็อคดาวน์ สร้างโดย บ้านสวยรพีพร

เนื่องจากในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านเปิดให้บริการแก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ละบริษัทจึงมีมาตรฐานและแบบแผนการให้บริการที่แตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องรู้จักเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานเพื่อที่จะได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป

1.บริษัทต้องมีทีมงานผู้ชำนาญ ทีมงานเด่นที่เป็นหลักของบริษัทรับสร้างคือ ทีมสถาปนิกและวิศวกร โดยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานจะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรประจำบริษัท เนื่องมาจากจะทำให้สามารถออกแบบ คุมการสร้าง และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ก่อนการสร้าง ตราบจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจทานรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวได้จากทางบริษัท

2. บริษัทต้องเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโยลีในการก่อสร้างอย่างเป็นประจำ เนื่องมาจากได้มีการศึกษาวิจัย ทั้งในเรื่องวัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงต้องเกาะติดและนำเทคโนโยลีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับลูกค้าและสังคมโดยรวม ดังจะเห็นได้ว่าสมัยนี้บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำบางบริษัท ได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานมาใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องกำลังไฟฟ้าแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดสภาวะโลกร้อนด้วย หรือการนำแบบสำเร็จรูปมาใช้ก็ยังมีส่วนช่วยทุ่นเวลาในงานก่อสร้าง และลดการตัดไม้ใหญ่ที่จะใช้ทำแบบสำหรับหล่อคอนกรีตได้อีกด้วย

3. บริษัทควรมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกได้หลายหลาก เพื่อที่จะตอบสนองความประสงค์ของลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด และจากแบบที่มีหลายหลากเหล่านี้ ยังสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

4. บริษัทควรอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มาก เช่น การมีสาขาย่อยของบริษัทที่อยู่ใกล้กับทำเลก่อสร้างเพื่อให้สามารถคุมและตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างได้อย่างใกล้ชิด

5. การบริการก่อนและหลังการขาย ข่าวคราวที่ลูกค้าของบริษัทรับสร้างบ้าน ควรจะมาพินิจพิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริษัทอีกอย่างหนึ่งคือ การบริการก่อนและหลังการขาย ลูกค้าสามารถตรวจทานได้ว่าบริษัทใดให้บริการก่อนและหลังการขายได้คุ้มค่ากว่า อำนวยความสะดวกได้มากกว่า และมีการรับประกันผลงานอย่างไร มีการตรวจสอบหลังการขายอย่างไร มีขอบข่ายการบริการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือเปล่า ฯลฯ

เครดิต: baansuayrapeeporn.com