เรามาลองทำความเข้าใจในเรื่องราวของการวิเคราะห์ SWOT ซักนิด

im2market

การวิเคราะห์ SWOT หรือที่ทางเราเรียกกันว่าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสรวมไปถึงอุปสรรค ขององค์กรให้ออกจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจจากอะไร มาดูไปพร้อมๆกันเลย

ก่อนอื่นเลยเรามาลองทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ SWOT ซักนิดก่อน

S : Strong (จุดดี)

W : weak (ข้อผิดพลาด)

O : Opportunity (จังหวะ)

T : threat (ปัญหา)

S และ W เป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กร (Internal analysis)

O และ T เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร (External analysis )

หลักการวิเคราะห์โดยตรวจดูตนเองหรือไม่ก็ใช้วิธีการเทียบเคียงกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นอันที่จริงแล้วสภาวะแวดล้อมภายนอกที่คุยกันอาจจะหมายถึงสภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่น่าที่จะจำกัดได้หรือไม่ได้เกิดจากตัวองค์กรเอง ได้แก่

– S เรามีจุดดีอะไรกันบ้างในองค์กรเป็นต้นว่าผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน อายุงานของพนักงานมากเกินไปหรือไม่และสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อีกหรือไม่

– W เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในองค์กรเช่น การส่งมอบไม่ทันเวลากว่าคู่แข่ง การติดต่องานไม่ดี การบริการไม่ดี

–  O จากภาวะแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เกิดประโยชน์ให้องค์กรเรา เช่นถ้าหากเราอยู่ในธุรกิจขนส่ง สนนราคาน้ำมันที่ลดลงนับว่าเป็นโอกาสในการทำเงินฯลฯ

–  T จากภาวะแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นสิ่งกีดขวางต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้าหากน้ำมันเพิ่มราคานับว่าเป็นสิ่งกีดขวางต่อองค์กรเพราะจะทำให้ผลประโยชน์ลดลง ฯลฯ

ส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรจะเกี่ยวกับ การเมือง สังคม แนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภครวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายในประเทศและต่างบ้านต่างเมืองคนละเล็กละน้อยอยู่แล้ว ซึ่งทีมงานขององค์กรต้องทำการวิเคราะห์ SWOT ให้ดี เพื่อที่จะนำผลวิเคราะห์มาทำการพัฒนาองค์กรนั่นเอง