กลูตาไธโอนช่วยสนับสนุนให้ตับกำจัดพิษออกจากร่างกายและยังนำมาบำบัดรักษาเนื้อร้ายอีกด้วย

แหล่งจำหน่าย Ozee Gluta mix โอซี กลูต้า มิกซ์

กลูตาไธโอน (อังกฤษ: glutathione, GSH) เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในพืช สัตว์ เห็ดราพร้อมกับแบคทีเรียพร้อมกับอาร์เคียบางชนิด ทำหน้าที่ปกป้องรักษาส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ที่เกิดจากออกซิเจนที่ไวต่อกิริยาสะท้อน

(reactive oxygen species) เช่น อนุมูลอิสระหรือเปอร์ออกไซด์ กลูตาไธโอนประกอบด้วยเพปไทด์สามโมเลกุล (tripeptide) คือ ซีสเตอีน กรดกลูตามิก และไกลซีน มีพันธะเพปไทด์แกมมาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของหมู่ข้างกลูตาเมตพร้อมกับหมู่เอมีนของซิสทีน พร้อมกับพันธะเพปไทด์ธรรมดาระหว่างซีสทีนกับไกลซีน

หมู่ไธออลเป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งมีอยู่ที่ความข้นราว 5 มิลลิโมลาร์ในเซลล์สัตว์ กลูตาไธโอนรีดิวซ์พันธะไดซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในโปรตีนไซโทพลาสซึมไปยังซีลเตอีนโดยทำข้อผูกมัดเป็นตัวให้อิเล็กตรอน ในกระบวนการนี้ กลูตาไธโอนจะถูกกลับเป็นรูปออกซิไดซ์ กลูตาไธโอนไดซัลไฟด์ (GSSG) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า L – glutathione

เมื่อถูกออกซิไดซ์แล้ว กลูตาไธโอนสามารถถูกรีดิวซ์กลับได้โดยกลูตาไธออนรีดักเทส (glutathione reductase) โดยพึ่งพิง NADPH เป็นตัวให้อิเล็กตรอน อัตรากลูตาไธโอนรูปรีดิวซ์ต่อกลูตาไธโอนรูปออกซิไดซ์โดยมากใช้เป็นการวัดความเป็นสารพิษของเซลล์

นอกจากนี้ กลูตาไธโอนช่วยสนับสนุนให้ตับขจัดสารพิษออกจากร่างกายและยังนำมาเยียวยาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ข้ออักเสบ โรคพาร์กินสัน โรคตับ โรคไต โรคเอดส์ ภาวะเป็นหมันในเพศชาย พร้อมกับสภาพหูตึงจากเสียงดัง ผลข้างเคียงหยุดการสังเคราะห์เมลานิน

แต่ก่อนที่จะซื้อหากลูตาไธโอนยี่ห้อต่าง ๆ ที่มีจัดจำหน่ายอยู่ในตลาด เราจึงควรหาข้อมูลดูก่อนว่าเราจะซื้อหากลูต้ายี่ห้อไหนดี เพราะด้วยกลูต้าแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นข้อเสียหายที่แตกต่างกันไป เราจึงต้องเลือกใช้โอซี กลูต้าตราที่ดีที่สุดเพื่อตัวเราเอง